Feed on
Posts
Comments

 

HORIA ION GROZA
Romnul se caracterizeaz? printr-o mare fluiditate a st?rilor suflete?ti, n care se succed? judec??i aspre ?i iert?ri, condamn?ri pripite ?i elanuri n?eleg?toare (Dumitru St?niloae, Reflec?ii despre spiritualitatea poporului romn, Elion, 2002). Pentru romn, tot ce poate fi, adic? tot ce poate fi gndit, tot despre ce poate lega un subiect cu un predicat, este realizabil Trecerea aceasta nesim?it? de la planul existentului la acela al posibilului, este ceea ce umple existen?a romneasc? de poezie, adic? de libertate ?i de irealitate, ?i aproprie veghea romnului de vis, de un vis l?untric f?r? sfr?it (Mircea Vulc?nescu, Dimensiunea romneasc? a existen?ei). Num?rul cel mai mare de c?ut?tori ai perpetuumului mobil era dat odinioar? de romni, mai noteaz? Vulc?nescu. Dar s? nu uit?m c? totodat? Petre ?u?ea declara: Am aflat c? Heidegger a afirmat c poporul romn va juca un rol important” n lume datorit? contribu?iilor sale spirituale.

Dotat cu for?a creativit??ii, romnul este n acela?i timp iubitor de o rnduial? a bunului sim? – organic?, nemecanic?, neimpus?. Din aceast? cauz?, el are un alt fel de a-?i apropia istoria, greu de explicat celor din Vest. Unde nu e via?? spiritual? nu e istorie, scria Vasile Prvan, avnd n vedere specificul fiin?ei romne?ti ?i al spiritualit??ii acesteia, specific dezvoltat de-a lungul unei continuit??i de foarte multe secole, ntr-o strns? interac?iune cu obiectivitatea numeroaselor evenimente istorice petrecute n acela?i spa?iu geografic.

n acest sens marele filosof Lucian Blaga a ncercat o definire a fiin?ei temperamentale ?i spirituale romne?ti prin bine cunoscuta sa teorie a Spa?iului Mioritic publicat? n Trilogia culturii. n completarea ei filosoful Vasile B?ncil? propune foarte justificat o a doua alternativ? de caracterizare cea prin Spa?iul spiritual al B?r?ganului. V?lurirea molcom? a obcinelor, descris? de Blaga, se continu? n ntinderea plat? a ?esului, procesul necesitnd doar o atent? desghiocare c?ci, dup? cum observ? Vasile B?ncil?, Mioriticul e de fapt ondularea ntr-o modulare indefinit?, cu alte cuvinte, nu ondularea cantonat? ntr-un spa?iu nchis [(cum este cel deluros)] ci ondularea [n sine] care adaug? mereu fragmente de und?. Ceea ce n continua c?utare din Spa?iul Mioritic montan nu-?i g?sea rezolvare, ?i afl? acum solu?ia n pax ontologica sau pax ontica oferit? de spa?iul B?r?ganului, n care, privind n toate p?r?ile, po?i vedea linia nentrerupt? a orizontului. Aici, n fine, nevoia noastr? de finit ?i aceea de infinit (de eternitate) este pe deplin satisf?cut?. Putem n concluzie afirma c? acest viril dualism de spa?ii, care exprim? o mbinare armonioas? a ac?iunii nencetate, r?bd?toare, a spa?iului obcinelor, ?i a p?cii vizionare a spa?iului cmpului, marcheaz? identitatea romnului pretutindeni, oriunde s-ar duce ?i stabili, cum ar fi ?i n continentul american de unde trimit aceste gnduri.

Categoric discursul filosofic al lui Vasile B?ncil? despre Spa?iul spiritual al B?r?ganului folose?te, ca ?i Blaga, foarte mul?i termeni metaforici, care ar putea fi comb?tu?i de c?tre cei care prefer? argumente ?tiin?ifice, dar acest fel de argumenta?ie are valoarea ei proprie de convingere. Sensibilitatea poetic? permite cercetarea domeniilor subcon?tientului unde mai greu p?trunde logica pur?. Iar Vasile B?ncil? posed? aceast? sensibilitate, c?ci iat?, de pild?, ce frumos vorbe?te el despre marele ?es din Cmpia Dun?rii: Cine n-a privit un drum ntre porumburi ?i n-a auzit p?c?nitul unei c?ru?e n dep?rtare nu ?tie ce-i B?r?ganul; ?i cine n-a v?zut cum se apleac? ritmic lanurile de gru sub alintarea vntului, cine n-a v?zut broderia lanurilor de ov?z, cine n-a stat la taifas ci obrazele figurile absolut umane ale floarei soarelui, nu ?tie ce-i B?r?ganul.

Al. Mironescu ne atr?gea aten?ia c? ne-am obi?nuit s? tr?im doar n ziua ac?iunii sociale ?i c? am uitat c? mai exist? ?i noaptea cu nesfr?iturile nstelate din noi, asemenea celor din afar? de noi (Floarea de foc). Este un loc minunat n proza lui Geo Bogza, ntitulat Sub stele, cnd poveste?te c? era atta nfiorare n lini?tea extraordinar? a nop?ii, pe cnd ?edea ntr-o c?pi?? de fn din inima mun?ilor ?i contempla cerul, c? parc? se auzea din univers un ?rit nentrerupt. Cred c? Dumnezeu ?i ntoarce ceasul, ?i-a zis el atunci. P?rintele Cleopa de la Sih?stria ie?ea adesea afar? din chilie dup? miezul nop?ii ?i chiar n toiul iernii z?bovea afar? cel pu?in o or?. Spunea n sine Rug?ciunea lui Iisus, asculta p?s?rile nop?ii, privea la bolta lic?rind ?i se bucura de t?cere. Apoi se ntorcea n lini?tea chiliei sale.

La munte e?ti aproape de cer, ntinzi mna s?-l apuci iar noaptea ncerci s? culegi stelele de pe bolt?. La ?es cerul e departe dar el se vars? n c?ldarea cmpului, c?ci spune Vasile B?ncil?, la munte nu se vede tot cerul de e?ti sus dar pe B?r?gan spa?iul pare o c?ldare infinit? n care cade cerul. B?r?ganul e pace, mp?care, odihn?, lini?te. E o imagine p?mnteasc? a lui Dumnezeu dar numai din punct de vedere logic, nu ?i moral De ce? Pentru c?, scrie Vasile B?ncil?, B?r?ganul e spa?iul n care, privind n toate p?r?ile, po?i vedea linia nentrerupt? a orizontului. E mistic B?r?ganul fiindc? e infinit ?i perfect. E circular, sferic. Ce e mai misterios ca perfec?iunea? Sfera e misterul cel mai mare ?i totu?i claritatea cea mai mare. Cosmos cobort pe p?mnt, B?r?ganul e un p?mnt sideralizat. Pe B?r?gan e?ti panteist.

mi amintesc c? ciobanii povesteau c?, n zilele de bun? vizibilitate, de pe Ceahl?u se z?re?te departe cotul Dun?rii de la Gala?i lucind n soare. n?l?imea cutez?toare a mun?ilor ?i g?se?te rezolvarea n curgerea reliefului spre ntinderile mari ale ?esului. Aceasta este atrac?ia ne?tiuit? a subcon?tientului ciobanului care coboar? din motive obiective toamna din munte la cmpie. Scrie Vasile B?ncil?: De la munte, ei [??ranii romni] au v?zut adesea mai departe [e] ideia transhuman?ei. Transhuman?a i-a f?cut pe romni s? iubeasc? spa?iul larg ?i armonios (ritmic-pendular). E un nomadism al B?r?ganului. B?r?ganul a fost un vacuum. Asta confirm? ipoteza spa?iului matrice (Gndirea, mai 1935, 228-229). A fost deci n ardeleanul cioban un apriorism pentru spa?iul mare. F?r? s? mai vorbim de ciobanii ce r?mneau ?i vara n B?r?gan ?i de leg?turile romnilor, nc? din Evul Mediu, cu cmpul ?i marea (vezi o conferin?? a lui Iorga din 1936).

Dar nu este doar atrac?ie ci este mai mult: Sorbul B?r?ganului fasoneaz? oamenii. B?r?ganul i d? omului l?rgime major?, nu fiindc? nu poate crea, din contra, ci fiindc? e prea larg ?i p?truns de eternitate fiindc? el vede inutilitatea minorului crea?iei umane fa?? de infinitul ?i eternitatea Cosmosului. Am putea spune c? poate de aceea omul de la munte se zbate f?r? r?gaz, n timp ce acela de la ?es mediteaz? doar ?i se bucur?.

Observ?m c? la munte ne izbim de dimensiuni. Acolo ele ating apogeul privind de jos vedem ce este foarte mare ?i nalt, privind de sus vedem ce este m?runt ?i foarte dep?rtat. n schimb, dup? cum scrie Vasile B?ncil?, pe B?r?gan dispar dimensiunile B?r?ganul e adimensional ?i totu?i el e volumul pur.

De ce plecau vikingii, fenicienii ?i indonezienii peste m?ri ?i oceane? Numai din motive economice? Nu. Ci ?i din nevoia spa?iului imens. Iat? pe B?r?gan e spa?iu larg, dar e ceva static. Omul de aici nu e un vntur?-?ar? ?i nu nghite spa?iul, c?ci sinteza de infinit ?i finit de aici l mul?ume?te.

B?r?ganul nu e [nici] ca stepa. Stepa e orizontal?, cu cer pr?fos, cu orizontul acoperit ?i totu?i poten?ial deschis care te tot ndeamn? s? fugi, s? spargi mereu spa?iul, ntr-o tromb? de subspa?ii componente. Or, am zice noi, n context cu Vasile B?ncil?, B?r?ganul, cu orizontul s?u deschis ?i cu spa?iul s?u infinit, nu reclam? efortul de a fugi ?i de a sparge ngr?dirile c?ci formeaz? un sistem organic, suficient func?ional lui nsu?i.

Cei doi pl?mni ai lui Vasile B?ncil? au fost B?r?ganul ?i Balta [Br?ilei]. Desigur vorbim aici despre aceast? important? entitate geografic? ?i spiritual?, Balta, sub aspectul n care o vede filosoful: Balta nu e adev?rat balt? dect dac? este mare ?i arhaic?, imens? ?i aproape nec?lcat? de civiliza?ie. Marea valoare spiritual? a peisagiului b?l?ii, scrie Vasile B?ncil?, const? n faptul c? este un ntins frumos dar nu static, ci u?or nelini?titor ?i foarte tainic. Filosoful noteaz? c? B?r?ganul, balta ?i marea sunt foarte greu de redat n pictur? (de pild? ?tefan Popescu cnd zugr?ve?te balta simte nevoia de a ad?uga un arbore, iar Ion Pacea cnd picteaz? marea trebuie s? adauge ?i malul cu o cas? pentru a o sugera mai bine marea). Exist? ns? o deosebire ntre B?r?gan ?i mare. Imobilitatea B?r?ganului i m?re?te infinitul. Valurile m?rii sunt ?i ele accidente de teren, via??, istorie, dar [valurile] te scot din metafizic?.

S? ne gndim: orizontul B?r?ganului pare ntlnirea p?mntului cu cerul ntr-o mbr??i?are circular?. Dar la cap?tul ntinsului b?r?ganului, solidul se lichefiaz?, prelungindu-se astfel n infinit cu masa de oglind? a b?l?ii care ajunge s? reflecte cerul. Prelungirea aceasta desigur se face cu un c?tig c?ci B?r?ganul se completeaz? cu Balta. Scrie Vasile B?ncil?: B?r?ganul are numai n?l?ime ?i suprafa??, [iar] balta are ?i adncime, dar f?r? infinitul suprafe?ei. ?i conclude: B?r?ganul e un static fluid sau o fluiditate statificat?. Iat? deci c?, nv??nd s? gndim cu Vasile B?ncil?, am putea g?si alternan?ei descrise de Lucian Blaga a sus-josului obcinelor, un pandant n sucesiunea ntinderilor plate solid, lichid ?i apoi iar solid (?es-balt?-?es).

Dac? spa?iul ondulat al obcinelor r?spunde structurii mioritice prin localizare, personaje ?i mi?carea turmelor de oi, spa?iul plat ?i ntins al b?r?ganului corespunde structurii mioritice prin sentimentul eternit??ii, al p?cii spa?iilor de dincolo de moarte. Vasile B?ncil? scrie: B?r?ganul vechi era un cer r?sturnat B?r?ganul anuleaz? timpul, de aceea d? sentimentul eternit??ii. B?r?ganul e b?trn, dealurile-s adolescente, mun?ii sunt adul?i.

Remarcabilul eseist esoteric Vasile Lovinescu sesiza cndva o interesant? stare paradoxal? a timpului, a?a cum are loc n spiritualitatea poporului romn. El nota c? basmul “Tinere?e f?r? b?trne?e ?i via?? f?r? de moarte” a lui Petre Ispirescu situeaz? eternitatea nu n timp ci ntr-un loc. Exegetul citeaz? ?i un frumos vers eminescian: “Timpul mort ?i-ntinde trupul ?i devine ve?nicie”. A?adar timpul se poate spa?ializa sau invers, ceea ce se aplic? n cazul nostru al B?r?ganului, spa?iul poate deveni timp. De aceea, sentimentul eternit??ii pe care att de armonios ?i organic l integreaz? n sine eroul Baladei Miori?a cnd vorbe?te de moartea sa, este extrem de bine exprimat de sentimentul ntinderii nesfr?ite a B?r?ganului, ca un timp infinit.

Scrie Vasile B?ncil?: Pe B?r?gan admi?i moartea: chiar cu o voluptate frumoas?, obiectivat?, dac? ai un suflet de B?r?gan. Ra?ionalitatea logicii ?i a lumii sunt, deci, legate de nemurirea personal?, m?car a esen?ei persoanei tale. Aici e valoarea cre?tinismului, care ofer? nemurirea personal?. Dar tot aici e ?i valoarea B?r?ganului: fiindc? el te mpac? cu intrarea n natur?, cu nemurirea impersonal?. B?r?ganul te mpac? cu moartea, fiindc? te introduce nc? din via?? n via?a abstract? ?i global? n acela?i timp, a naturii. B?r?ganul d? impersonalizare viril?. El d? stingerea individu?rii, pe de o parte, dar, pe de alta, d? realizarea cosmic?, anonim?, un fel de extaz infinit obiectiv, d? o stare n care moartea nu mai are niciun sens Cei ce iau contact cu B?r?ganul sunt apuca?i de un fel de panic? metafizic?, le e fric? de plictiseal? ?i de moarte. Dar B?r?ganul rezolv? aceast? problem? existen?ial? aducnd pace c?ci, scrie Vasile B?ncil?, B?r?ganul dizolv? ?i resoarbe formele individuale.

Foarte caracteristic este lexicul B?r?ganului, consemnat de filosof. Elementele vitale, amintite nainte cnd am vorbit despre B?r?gan ?i Balt?, sunt p?mntul ?i apa, ntr-o convie?uire ce vizeaz? con?inuturi existen?iale: Apa Mor?ilor (omul de B?r?gan dore?te ?i viseaz? apa, ca beduinii umbra), lacurile secate ?i vechile funduri de mare, pu?urile ascetice, a?teptnd parc? de o eternitate c?l?torii c?rora s? le dea ap? ca ntr-un rit (poporul d? lumn?ri ?i face pu?uri ca s? aib? pe cealalt? lume).

Scrie filosoful Vasile B?ncil? n concluzie: Grecii vechi se opriser? din disperare asupra ideii de finit, de limit?, dar n subcon?tientul lor r?m?sese ceva din intui?ia infinitului. Viziunea lor despre spa?iu era, deci, invers dect B?r?ganul: era finitul tratat ca infinit. Aceasta a dus la scrierea tragediilor antice, a?a cum nota modern ?i Nietzsche. Sufletul nostru romnesc are nevoie de ambele aceste idei: de infinit ?i de finit. Dar nu n stare de lupt?, de veleitate, de ranchiun?, de asasinat (ca n [tragediile elene sau n cele contemporane cum au fost cele din] comunism), ci n stare de rezolvare definitiv?.

Lucian Blaga vedea n poten?ele romnismului un anume ondulat orizont spa?ial, cel mioritic, ?i la fel un orizont de avansare leg?nat? n timp cu o ritmicitate a dealurilor ncrederii ?i a v?ilor resemn?rii. B?r?ganul aduce prin contrast pacea necesar? muncii st?ruitoare pentru reu?ita creativit??ii. n rest, alternativa B?r?ganului autentific? ntr-o perfect? unitate ontologic? acelea?i poten?e ca ?i cea a Spa?iului descris de Blaga, cum sunt organicul lumii ?i tendin?a de transfigurare sofianic? a realit??ii, orientarea spre forme geometrice ?i stihiale, o invincibil? dragoste de pitoresc, precum ?i un foarte v?dit sim? al m?surii ?i ntregului. Vasile B?ncil? adaug? antinomiile sale ca Localism ?i ubicuitate, Libertate ?i determinism, Fragilitate ?i siguran??.

Pe bun? dreptate deci, putem afirma mpreun? cu filosoful Vasile B?ncil?, pentru care Lucian Blaga avea o deosebit? stim?: B?r?ganul e un spa?iu major, care poate sugera o cultur? superioar?, contrar spiritului gliptic al multor cercet?tori care ncearc? f?r? succes s? explice crea?ia romneasc?.

 

Ap?rut n Alternativa ANUL 10 Nr. 110 – DECEMBRIE 2012

http://www.alternativaonline.ca/

http://levurelitteraire.com/horia-ion-groza-poetry/

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X