Feed on
Posts
Comments

Articol publicat in: Cultura


Cu aproape ?ase luni n urm? a fost publicat n ziarul Ziua, pe 07.11.2010, comunicarea profesorului Alexander Rodewald:
“O Ev? mitocondrial? din Tracia se afl? la originea romnilor”.Alexander Rodewald:O Ev? mitocondrial? din Tracia se afl? la originea romnilor stiinta
“Popula?ia de aici a migrat apoi spre toat? Europa cu 30-40.000 de ani n urm?”, a spus profesorul Alexander Rodewald, director al Institutului de Biologie Uman? de la Universitatea din Hamburg, n cadrul unei conferin?e g?zduite de Oficiul de Stat pentru Inven?ii ?i M?rci din Bucure?ti, transmite RADOR.
Comunicarea savantului germans-a numit

“Originea poporului romn – de la mit la realitate”. “Mitul este originea latin?. Str?mo?ii romnilor, care aveau acest fond genetic, tr?iau aici cu peste 5000 de ani n urm?.
Probe ce demonstreaz? c? este vorba de cea mai veche popula?ie
european? s-au g?sit n Pe?tera cu Oase ?i la Cioclovina”, a precizat
geneticianul. Exist? ns? ?i elemente genetice comune cu popula?iile
din Anatolia , unde au tr?it hiti?ii, cu grecii, cu italienii ?i cu
bascii. Profesorul Alexander Rodewald conduce un colectiv care a f?cut
studii genetice pe oseminte vechi ?i actuale din Romnia pentru a
stabili originea poporului romn. Probabil c? Eva mitocondrial? a
tr?it cu aproximativ 200.000 de ani n urm?, crede savantul german.
Prelevarea ADN din oseminte a fost foarte dificil? din cauza vechimii
probelor. Din?ii, cel mai frecvent folosi?i pentru studii genetice,
erau foarte toci?i fiindc? localnicii m?cinau grul ?i meiul cu pietre
dure. Astfel, f?ina con?inea pulberi de silex foarte abrazive. Cu
toate c? au avut loc muta?ii importante, provocate de migra?iile din
epoca fierului, dup? invazia roman? ?i a popoarelor migratoare , mai
ales a slavilor, chiar dac? s-au produs mixturi etnice n perioada
cuceririi otomane, totu?i elementele genetice dominante sunt de
origine traco-dacic?. Acela?i lucru a fost dovedit ?i prin cercet?rile
genetice ale doamnei Georgeta Cardo?, cercet?tor ?tiin?ific biolog la
Institutul Na?ional de Cercetare “Victor Babe?”, care a investigat
mormintele domnitorilor moldoveni de la R?d?u?i. Geneticienii au
demonstrat astfel c? urma?ii lui Bogdan I nu erau cumani, a?a cum
sus?ineau recent unii istorici din ?ara noastr?. Alexander Rodewald,
care a f?cut studii de antropologie la Munchen, afirm? c? o muta?ie
genetic? apare ntr-un grup etnic la 100-1000 de ani. Cercet?torii
coordona?i de el au f?cut evalu?ri genetice ?i pe morminte din
Bucure?ti ?i din Ploie?ti, zone geografice n care au avut loc
frecvente afluxuri de popula?ie. Comunit??ile etnice mici ?i izolate,
cum ar fi cele din regiunea Sarmisegetuza Regia, nu sunt relevante
fiindc?, n timp, ajung inevitabil la endogamie. Aceste investiga?ii
se afl? nc? la nceput ?i presupun costuri foarte mari, pe care
Institutul de la Hamburg nu le poate acoperi.

Citeste pe:

http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/alexander-rodewaldo-ev-mitocondrial-din-tracia-se-afl-la-originea-romanilor-9203.html

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X