Feed on
Posts
Comments

Liviu Georgescu definit ca un optzecist atipic de c?tre N. Manolescu, ?i pe bun? dreptate! – ne rezerv? ?i n aceast? carte, ca ?i la debut, o mare surpriz?. ntr-atta nct, f?r? nici o inten?ie de a fi polemic, a? spune c? Ochiul miriapod anun??, aproape programatic, o discontinuitate n preocup?rile de pn? acum ale poetului. Remarcam n volumele C?l?uza ?i Solaris (nu ntmpl?tor intitulate tarkovskian) frenezia c?ut?rii, a identific?rilor ntr-un univers mai degrab? de sorginte arghezian?, ceea ce l delimita n mod limpede de optzeci?ti, c?rora le-a frecventat cenaclul, dar nu ?i sursele de referin??. Talentul lui Liviu Georgescu era de un alt tip: inchizitiv, caden?at, m?cinat l?untric, vizionar f?r? concesii f?cute umorului sau cinismului. 
                Cu totul altceva ni se ofer? n Ochiul miriapod ( Bucure?ti: Cartea Romneasc?, 2003.). Cartea e, practic, o viziune apocaliptic?, la fel de bine cum ar fi putea conceput? ca un manifest, ca un strig?t ce s-ar revendica din pictura ?i grafica expresionismului german, cu sofisticate reminicen?e, parc?, din pictura terifiant-esoteric? a lui Patinir ?i Jeronymus Bosch: mncam friptur? din urlet de vit? njunghiat?/ gogo?i ?i vin la parastas  orez cu prune  ?tevie pl?pnd?/ lupii cu puii pe ciuta sf?iat?/ mncam porumb fiert n soaiele din col?ul str?zii/ florile furate de pe morminte/ parlagii n jurul focului     ?amani ?i vr?jitori n trans?/ se leg?nau   se nclinau   cobre n ritualul vital/ triburi nomade prin cruzime/ mase migratoare sporind prin degluti?ia cu noduri/ un ciclu proteic pe spirale mi?c?toare/ ieder? de carne pe piloane de os   trtoare mboln?vite cu drojdii/…/ privirea mi se umfla n ferestrele astupate de praful c?rnii albind/ se r?sturna nc?perea ntr-un s?rut negru/ pa?ii scur?i pe timpanul universal nu mai ajungeau pn? la tine/ iarna murea pe la u?i/ prin locuin?e lacustre schelete de pe?ti mocneau ca ni?te menhire/ materia era un praf nghe?at/ a?teptnd un semn
                Ochiul miriapod nsu?i e o astfel de nchipuire fantastic?, trezit? – spune poetul din nchipuirea geometriei. Un ochi care ar putea vedea n toate p?r?ile, iar ceea ce vede e o structur? apocaliptic?. Fascinant e vocabularul poetului, alternnd neologisme savante cu bube, mucigaiuri ?i noroi cum ar zice Arghezi cel din Flori de mucigai… 
               Apocalipsa nu este ns? anun?at? ntr-o viziune obiectivat?, avem de-a face cu un apocalips personal, tr?it n fiecare fibr?. Se pot remarca retorisme, sau ntors?turi vibrante, de sorginte maiakovschian?, dup? cum un poem – doar aparent izolat ?i nu mai pi?in semnificativ Melc, melc, codobelc, are sonuri de alur? barbilian?. Aceste altern?ri de registru vorbesc limpede despre construc?ia simfonic? a c?r?ii: Coapte toate, fedele?/ Coarnele t?iate, goale/ Melc cu foamea n spinare/ Vino-ncoace, vin la mo?u/ Vin pe floarea adormit?/ ntr-o crater? de mitr?/ Adormit? ?i mu?cat?/ Mestecat? cu m?rar/ Din aluatul liminar/ Junghiat pe minotaur/ S? te-ntmpine n cale/ Plea?sca pestri?? din ?oale/Du?ca verde din chintale/ Melcule cu bub?-n spate/ ?i-au rupt prispa de nuiele/ ?i-acum luneci ntr-o parte/ Pe sub cerul f?r? stele/ Melcule tu mi te duci/ n borhotul din spelunci
               Toate acestea pe fundalul unei lumi n descompunere, plin? de oximoroane, de corup?ie, putregai , valori n ruin?, plus o fatidic? Ma?in? Ro?ie care se plimb?, precum un motiv obsedant, n istoria mai apropiat? ori ndep?rtat?. 
                Volumul debuteaz? deconcertant, discursul parc? se obiectiveaz?, devine autarhic, n m?sura n care pare s? i se impun? poetului drept necesitate ?i nu op?iune liber?. ncetul cu ncetul, n?elegem exact unde bate iluzia istoric? a autorului, cam ce fel de istorisire ne a?teapt?: ntre grotescul ?i mizeria revolu?iei fardate, ntre disperarea celor manipula?i ?i aceea a dicatorului umilit… E o lume co?maresc?, iar co?marul se nfirip? ca o r?bd?toare acumulare, din cele mai banale elemente ale realit??ii pe care cu to?i am cunoscut-o att de bine: salamul de soia, cozile interminabile pe frig, suspiciunea, presiunile securit??ii, demolarea bisericilor. Din ct ?tiu, acesta este primul volum de poezie care vorbe?te explicit ?i obsesiv despre zilele din decembrie 89 ?i evenimentele imediat urm?toare. 
         
Istoria mic?, de detaliu, se ngem?neaz? cu istoria mare, unde perspectiva e sumbr?, imaginile se succed cu repeziciunea unui film jucat dinadins la vitez? prea mare. E o urgen?? tipic? poeziei moderne n felul n care limbajul se rupe Liviu Georgescu ilustreaz? chir grafic aceste cezuri, prin pauze nea?teptate sau schimbarea dimensiunilor ?i corpului de liter?, exact ca n suprarealism. Tot ca acolo, uneori, cum spuneam, discursul devine autarhic, pare s? l domine pe poet ?i s?-?i fac? spusa lui, indiferent de cum ar fi citit. Versurile urm?toare – ?i acesta nu e un exemplu izolat -, se pot citi fie pe format scurt (jum?tatea de sus peste jum?tatea de jos: Pe dealuri la coas?/ ce muzic? e asta bade/ dublul concert de Bach/ nu ?tiu da sun? bine) sau pe format lung, cu cezur?: Pe dealuri la coas? dublul concert de Bach/ce muzic? e asta bade nu ?tiu da sun? bine, f?r? ca sensul s? se piard? sau s? se modifice. A? numi acest procedeu un fel de stilistic? a aleatoriului, ntr-un context n care fluxul verbal se roste?te cu o asemenea urgen?? a comunic?rii, nct grani?ele dintre necesar ?i ntmpl?tor efectiv cedeaz?.  E, pe de alt? parte, ?i o subtilitate de construc?ie aici. Volumul cre?te pe nesim?ite din acumulare factual?, din nara?iune adesea anectodic?. Iar acest anecdotic – numai aparent perisabil, nume ?i mprejur?ri strict legate de acel decembrie 89 romnesc – e tocmai cel ce, pn? la urm?, poten?eaz? impetusul autobiografic cu care, cronologic vorbind, cartea ar fi nceput ntr-o a?ezare cuminte, tradi?ional?. Or, tocmai acest andante plasat ntre dou? allegro (vorbeam mai devreme de construc?ia simfonic? a c?r?ii!) bulverseaz? ntreaga structur?. Abia la pagina 78 a volumului citim: M-am n?scut la jum?tatea secolului dou?zeci/ omul a cucerit luna dar a pierdut sentimentul cosmosului/ sc?ldat n lumina becului electric ?i f?r? credin??/ la asaltul atomului a c?zut n tran?eele cu explozii nucleare/ transformnd ora?ele n foi?? de mic?/ ?i vie?ile n schelete
                 Prin aceast? nea?teptat? alegere, de a lua n posesie istoria abia c?tre sfr?itul c?r?ii, Liviu Georgescu nu numai c? scap? de orice b?nuial? de patetism, dar ?i revendic? ?i re-adun? eul poetic personal disipat n – pn? acum terifianta desf??urare a apocalipsului. 
                 Unde r?mne speran?a n toat? aceast? intreprindere, care aproape c? preveste?te extinc?ia speciei umane? 
             F?R? SPERANT? NU PO?I S? NCEPI! ne avertizeaz? poetul. ?i o scrie cu majuscule. Eu citesc aici o subliminar? ncredere n puterea taumaturgic? a cuvntului. Nu po?i s? ncepi; cu alte cuvinte, s? roste?ti, s? spui, s? nume?ti r?ul, chiar de-ar fi s? ajungi la fundul sacului, dac? nu ar fi speran?a. n acest sens, Liviu Georgescu reg?se?te func?ia katharctic?, aceea cur??itoare, purificatoare a poeziei dintotdeuna. Prin numire, r?ul e exorcizat: asta e speran?a
Dumitru Radu Popa

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X