Feed on
Posts
Comments
Am avut norocul sa obtin trei carti publicate n ultimii ani de Profesorul Constantin Eretescu de la Rhode Island School of Design din Providence. Vrajitoarea familiei ?i alte legende ale ora?elor lumii de azi (Bucure?ti, 2003) este o culegere de istorioare povestite de studen?ii de diferite etnii ai profesorului, aducnd n pagin? un farmec cu totul deosebit.  Anulnd vechea prejudecat? potrivit c?reia un folclorist se ocup? de literatura popular? p?strat? din timpuri imemoriale, autorul demonstraz? c? folclorul este viu ast?zi, c? nu s-a sfr?it odat? cu inven?ia televizorului. Am putea spune chiar tocmai pe dos:apari?ia Internetului nlesne?te propagarea istoriilor celor mai fanteziste. Publicat? n romne?te, aceast? culegere serve?te ca inspira?ie pentru explorarea unor crea?ii actuale privite poate cu ndoial? de stabilimentul ?tiin?ei folclorului din Romnia. 
    In Folclorul literar al romnilor, o privire contemporan? (Bucure?ti, 2004) Coca Eretescu ofer? o scurt? trecere n revist? a culturii populare romne?ti. Este o carte adresat? n egal? m?sur? speciali?tilor ct ?i publicului larg interesat de folclor. In cele 12 pagini ale introducerii intitulate "Cteva clarific?ri ?i rea?ez?ri, multe repere ?i c?i deschise", autorul face o sintez? a folcloristicii romnesti, insistnd asupra unor personalit??i importante din acest domeniu, cum ar fi Moses Gaster. In ncercarea de a prezenta "traseul studierii literaturii populare romanesti" profesorul Eretescu enumer? folclori?ti, lucr?ri, tendin?e, ntr-o form? foarte succint?, justificat? poate de abunden?a de material existent deja pe aceast? tem?. Personalit??i importante sunt men?ionate n cteva cuvinte, f?r? elaborari. Contribu?ia important? realizat? de Laz?r Seineanu prin "Basmele Romane" nu este din p?cate men?ionat? aici, iar din lista culeg?torilor lipse?te Elena Niculi?? Voronca. Vorbind de savan?i de renume mondial autorul nu uit? s? ne fac? aten?i c? personalit??i ca Mircea Eliade ?i Constantin Br?iloiu au fost supu?i cenzurii comuniste.  Mai mult, afl?m c? cercetarea anumitor categorii folclorice era interzis? sub regimul comunist, aceasta incluznd nu numai cntece ?i strig?turi cu con?inut anticomunist, ceea ce ar fi fost de n?eles, dar ?i descntece ?i colinde, care erau cnd suprimate cnd acceptate tacit, n timp ce folclorul urban r?mnea cu totul ignorat. Asemenea afirma?ii ne duc cu gndul la colec?ia adunat? de cercet?torii Institutului de Folclor ?i nevoia urgent? a public?rii ei. Constantin Eretescu ?i aranjeaz? materialul prezentat n Folclorul obiceiurilor, Folclorul tradi?ional, ?i Folclorul ora?ului, fiecare cu subcapitolele aferente, Obiceiuri calendaristice, Din ciclul vietii, Descntecele, Cntecele epice, Lirica, Proverbele, Zic?torile ?i ghicitorile, Proza. In folclorul ora?ului sunt incluse anecdota, bancurile, zvonul, legenda urban?. Fiecare subcapitol debutaz? cu un text explicativ nso?it de referin?e bibliografice compensnd absen?a lor din introducere. Autorul nso?e?te descrierea obiceiurilor cu comentarii ?i citate alese din baladele sau cntecele discutate, ncheind cu o bibliografie pertinent? subiectului respectiv. A?a cum ni se spune n introducere, autorul a optat pentru o form? accesibil? publicului larg interesat in folclorul romnesc, ceea ce ar putea explica excluderea surselor din care au fost extrase citatele folclorice, acestea fiind desigur listate n bibliografia de la sfr?itul capitolelor. n acest volum, un omagiu adus folcloristicii eliberate de constrngerile comunismului, de falsitatea crea?iilor cu nuan?e folclorice menite s? decoreze vitrinele epocii de aur, Constantin Eretescu readuce folclorul cel adev?rat n inima noastr?, oferindu-ne "?ansa de a ne descoperi boga?i ?i interesan?i pentru noi n?ine ?i pentru al?ii", n credin?a ferm? c? "folclorul nu s-a oprit nici n trecut la poarta ora?ului". 
    Uria?ul Guguza ?i alte pove?ti actuale (Cluj-Napoca, 2007) parodiaz? stilul pove?tilor tradi?ionale, satirizeaz? prejudec??ile, prostia, r?utatea, ?i n final poate chiar povestea popular?. In ‘visul de aur’ al mparatului cu urechi de m?gar (Statuia mp?ratului) despre care nimeni nu are voie s? vorbeasc? sub pedeapsa cu moartea, st?pn cu mult mai crud dect clasicul Midas, care ?i le ascundea n c?ciul?, sesiz?m batjocura ‘epocii de aur’ ceau?iste, dar ?i reamintirea dramaticei soarte a arti?tilor n acel timp. Povestea Uria?ului Guguza este o parabol? a  lipsei libert??ii, experien?a tr?it? de to?i cei din ??rile comuniste. Rezolv?rile multora dintre istorii sunt paradoxale. Autorul refuz? s? urmeze calea b?t?torit? a pildei sau a n?elepciunii obi?nuite din pove?tile populare, prefernd ambiguitatea realit??ii. Folclorist nedezmin?it, Eretescu folose?te cu iscusin?? tehnica de povestitor realiznd un volum care invit? la medita?ie in marginea absurdului existen?ei.      
 Ana R. Chelariu
 Bergenfield, 2008

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X