Feed on
Posts
Comments
 

 

    Cteva  fenomene concomitente se disting n panorama liricii de azi. Primul ar fi o ardere rapid? a etapelor. Blocat?  dup? 1945 de realismul socialist, tematismul comunist , cenzur? ?i na?ionalismul g?unos, ditirambic al epocii de dictatur?, poezia reface la un mod accelerat experien?e estetice care i-au fost inaccesibile dar pe care poezia altor culturi le-a tr?it n ultimele decenii. Punctul de referin?? al acestei rennod?ri fiind suprarealismul ?i expresionismul interbelic ca ?i poezia romneasc? produs? de personalit??i marcante, adev?rate ntreprinderi solitare n deceniile de manifest estetic comunist, cum ar fi Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Mircea Iv?nescu, Nichita St?nescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Mihai Ursache etc. 
    Un alt fenomen ?ine de intrarea n normalitatea literar?, n general stratificat? n discursul devenit o norm? oficializat? prin comentariul universitar ?i critic (vezi diversele zecisme oficiale sau genera?ionale de la acela al anilor 50 la al anilor 80); n discursul poeziei avangardiste semi-oficializate (vezi diversele isme de la minimalism, textualism la fracturism, utilitarism, vizualism, neoavangardism etc); ?i a?a numitul discurs al poeziei subterane sau experimentale (the underground poetry de g?sit n portalurile din internet)  care n principiu le contest? pe primele dou?. Ultimul ar fi nonconformismul prin defini?ie din care se hr?nesc celelalte dar nu l vor absorbi niciodat?. Terifiant, isteric, contestatar , negativist, delirant, punnd toate valorile sub semnul ntreb?rii, neavnd nimic sacru, militnd pentru schimbare, detestnd universitarii ?i critica snoab?, poezia experimental? sau subteran? este nesupunere ?i avangard? pur?. Pe de alt? parte, experimentalismul, considerat o insul? desprins? de contextul istoriei literare, se cere v?zut mai mult ca o peninsul? pentru c? se sprijin? ?i codific? n final aceast? tradi?ie. 
    ?i n fine, se mai poate remarca ?i o tendin?? a absorbirii gr?bite a frondei literare de c?tre institu?iile culturale conservatoare prin profil ?i misiune.   
  Bookmark: RupturaRuptur?/Continuitate   
     Grupul scriitorilor ndoctrina?i de partid adus pe scena literar? de tancurile sovietice ?i ?coala de literatur? din anii 50 a avut sarcina s? afirme o nou? estetic?, aceea a realismului socialist, ?i s? o rup? cu  ceea ce o precedase. Aceast? grupare sau ?coal? literar? care a ocupat scena literar? cinci decenii, puternic? ?i azi, a fost contrabalansat? n epoc? de personalit??i literare nenregimentate, afirmnd estetici individuale n condi?iile cenzurii ?i opresiunii literare.  
    Grupul care intr? pe scena literar? tot for?at dup? revolu?ia din 1989 dar se afirm? la aproximativ zece ani dup? acest moment, nu procedeaz? diferit. Neputnd s? produc? o revizuire a valorilor impuse de ?coala literar? a realismului socialist, ?i propune s? uite n linii mari ceea ce o precedase n numele unei nout??i estetice destul de eclectic formulate dar avnd ca dorin?? genuin? g?sirea unei retorici a libert??ii ?i a exprim?rii revoltei nengr?dite. Cele trei eseuri consecutive semnate de Ion Pop n Romnia literar? (n jurul genera?iei 2000, nr. 18, 19, 20, mai 2005, pot fi citite ?i n Internet la  <http://romlit.ro/www/texte05/rl18/2-15-1.html>) constituie o excelent? analiz? a poeziei acestui grup n contextul social, politic ?i literar al ultimului deceniu ?i jum?tate. Cred  c? Ion Pop, cu o ndelungat? experien?? n materie de avangard? poetic? romneasc? ?i strategie literar? (a ndrumat revista clujean? Echinox ), ar putea fi acea autoritate critic? care s? ndrume ?i promoveze grupul celor mai tineri poe?i.  
     Ion Pop i nume?te cea mai recenta "promo?ie" de scriitori. Referindu-se la raporturile lor cu predecesorii, consider? c? diferen?ele sunt mai mult de accent si de nuan?? decat de rupturi nete ntre cele dou? vrste lirice ale cam aceleia?i generatii ’80-2000.  Ce i une?te este marele proiect autenticist al poeziei trecute prin experien?a dictaturii ideologice comuniste.  Direc?iile poeziei scrise de ultima promo?ie de poe?i ar fi n mare una "minimalist?", cobornd la un fel de grad zero discursul poetic, la o notatie directa de date ale "fiziologicului" si "visceralului" ori a ambiantei obiectuale telle-quelle, ?i o alta neoexpresionist?, cu intruziuni suprarealiste, ce remodeleaz? scrisul, cu vehemen?e ale imaginarului, n sens "vizionar. Legat? de acestea, Ion Pop deosebe?te o poezie de reac?ie la imediat, discurs exacerbat al revoltei si al alien?rii, cu implica?ii sociale vizibile sau implicite mergnd pn? la trivialitate, imund, vulgaritate.
 Bookmark: ColocviulTinerilorScriitoriColocviul Tinerilor Scriitori
    ntre 5 ?i 6 mai 2006 a avut loc la Bucure?ti Colocviul Tinerilor Scriitori sub auspiciile Uniunii Scriitorilor din Romnia.  O publica?ie cu acest titlu s-a tip?rit la Editura Brumar din Timi?oara. Cartea a ap?rut cu sprijinul Ministerului Culturii ?i Cultelor. Un colocviu al unui grup contestatar sub egida unei/unor institu?ii conservatoare ar putea apare ca o contradic?ie n termeni.  Dar s? ne uit?m la textele din cartea pomenit?. Nu pu?ini scriitori ?i ascund vrsta speria?i c? ?i vor pierde privilegiul tinere?ii ?i deci al apartenen?ei la grupul literar ceea ce arat? c? rebelii exist? prin grup ?i nu ca indivizi. Spaima de a se pierde de grup dovede?te c? grupul se bucur? de sprijinul grupului literar la  putere, adic? de reviste , edituri, ministere. Deci practic nu ar fi vorba de o lupt? ntre grupuri literare cu manifeste estetice diferite, ci mai degrab? de o manevrare a grupurilor sau de  contraopunerea unora mpotriva altora n lupta pentru spa?iu publicistic, editorial, reclam? literar?, subven?ii de la organisme statale sau private.  Lua?i laolalt?, participan?ii la colocviu nsumeaz? un num?r impresionant de masterate, doctorate, func?ii n edituri, reviste literare, institu?ii culturale prestigioase, ceea ce vorbe?te de o academizare precoce. Cu pu?ine excep?ii, ei fac parte practic din establishmentul literar si nu din echipa care l contest?.  Textul lui Dan Mircea Cipariu (ngrijitorul edi?iei) este o prefa?? care n mod normal, ca orice prefa??, ncearc? s? mpace pe toat? lumea cu toat? lumea diminund conflictele de crea?ie atunci cnd ele ar putea s? se profileze. Cei doi moderatori, Daniel Cristea-Enache ?i Constantin Stan, se ocupa de milenarism ?i respectiv de furia obiectiv?.
      Primul evoc? cteva genera?ii lirice biologice, legitimiznd-o n context pe ultima, pe care o descrie cu prec?dere n termeni de sociologie literar? prin nevoia de libertate, ruptur?, provocare, exhibarea r?nilor trupului ?i spiritului. Milenarismul este libertatea total?, absolut?, s?lbatic?, frenezia descoperirii ?i exploat?rii ei marcheaz? puternic versurile poe?ilor, care pot revela un eu liric exhibat ?i gesticulant, mu?c?tor ?i provocator, cabotin ?i sentimental, sexualizant ?i mistic sau un eu pr?bu?it, care a f?cut implozie n propria memorie, jupuindu-?i la nesfr?it, cu masochism, r?nile… Aceast? poezie vede lumea ntr-un spectru terifiant, nregistrnd convulsiile fiin?ei captive, zbaterile ntr-o lume degraat?… Constantin Stan gloseaz? n jurul furiei grupului 2000 ?i a fenomenului politic romnesc: ceea ce s-a ntmplat timp de 16 ani n societatea romneasc? a perpetuat revolta…de revolta ?i mi?carea contestatar? a genera?iilor mai noi nu au a se teme dect cei care au ceva pe con?tiin??: delatorii, colabora?ioni?tii de cea mai joas? spe??, privilegia?ii direc?i ai regimului. Furia fa?? de comunism ?i literatura produs? de acesta sunt de n?eles, dar nu ?i fa?? de valorile independente ale jum?t??ii de secol  de dictatur?, multe ignorate, altele preluate conform recomand?rilor unor directori de con?tiin?? care apar?in acelui timp. Pe scurt,  poe?ii noului val ar da expresie literar? neputin?ei politice romne?ti de a se elibera de comunism ?i post-comunism. ntr-un fel explicabil? aceast? neputin?? datorit? excesivei oprim?ri politice din timpul regimului comunist, conscin?? a  r?zboiului rece ?i a rela?iilor tensionate dintre Romnia ?i marele ei vecin de la R?s?rit. Tarele societ??ii romne?ti determin? n final un manifest estetic cu implica?ii politice.     
    Cei 29 de participan?i care ?i-au trimis textele spre publicare ncearc? s? se nscrie ntr-o carte academic? cu contrastele ?i stnjenelile de rigoare. ?erban Axinte vorbe?te, de exemplu, de Literatura Momentului Zero, anti-elitism, frond?, scandal, sinceritate, fracturism ?i biografism, anarhism cultural, experiment care preia experimentele predecesorilor, o nou? etic?. ?tefan Bolea consider? internetul un spa?iu anarhic de liber, apoi gloseaz? pe marginea expresionismului, existen?ialismului, eliberar?rii de fric?. Genera?ia are ca  scop coparticiparea la informa?ie ?i revelarea valorii. Cristina Chevere?an  aduce n discu?ie literatura sinelui, autofic?iunea, autobiografismul, confesiunea ?i provocarea, dezinhibarea, exhibi?ionismul, hedonismul. Tematica noii literaturi se desprinde inevitabil din non-eroismul persoanei nti ?i ar fi a marginalului, tranzi?iei societ??ii de la comunism spre o lume neformulat?, critica politicului cu mijloace minimaliste ?i jurnaliere. Ioana Cistelecan  revel? ludicul, erotismul, cotidianul urban, teribilismul, asumarea traumelor social-politice, devoalarea exorcizat? a biografismului n literatura colegilor. Bogdan Cre?u neag? ideea unei noi genera?ii, prefernd termenul de grupare literar? unit? de propensiunea spre insurgen??, pl?cerea de a ?oca. Al?turi de minimalism, biografism, parodie , jocuri intertextuale el mai identific? prozaismul voit, retorica excesiv?, fervoarea disonisiac? a discursului. Poe?ii debuta?i n jurul anului 2000 sunt uni?i de o anumit? insurgen??, faptul c? ?i fac o strategie de promovare din pl?cerea de a ?oca, tendin?a de a concepe poezia ca pe un discurs deliberat de orice conven?ii, adus la limita de jos a cozeriei, manipulnd un limbaj frust, eliberat de tarele sim?ului comun… Luca Dinulescu depnge sexualitatea n exces, apanajul mai ales al autoarelor, valoarea sc?zut? a produc?iei literare, considernd c? autorii sunt fie mult prea preocupa?i de etalarea unor egouri supradimensionate, fie revin de cele mai mute ori la un naturalism al intimit??ii n sensul unui narcisism autobiografic… Sorin Ghergu? consider? c? alienarea lingvistic? din perioada na?ional-comunist? ?i are locul ei, deloc marginal, n explicarea inapeten?ei instinctive fa?? de registrele nalte ale limbajului n.n.?i predilec?ia pentru deriziune.Claudiu Komartin este pentru for?area limitelor, inovare estetic?, alian?a textului cu vizualul ?i sunetul, implicare politic?, dialogul intercultural, etc. R?zvan ?upa proclam? moartea genera?iei 2000 ?i se declar? pentru o poezie care refuz? cli?eul.   
Estetic vorbind, punctele de vedere nu aduc nimic nou sub soare.  Dar n general vorbind, poezia merge pe nsumare, forme noi nseamn? mai multe forme care nu se exclud.  Noutatea transpare din manifestul social contestatar ntr-un context politic dat, acela al societ??ii romne?ti instabile, aflate ntr-o tranzi?ie prelungit?, ?i care timp de decenii nu a cunoscut libertatea ci doar represiunea.  Grupul  (re)introduce n spa?iul romnesc elemente ale unor poetici moderne deja enun?ate sau formulate n alte arii culturale. Dup? cum spuneam la nceput, poezia reface la un mod accelerat experien?e estetice care i-au fost inaccesibile dar pe care poezia altor culturi le-a tr?it n ultimele decenii, cu legitimarea prin expresionismul ?i avangardismul autohton ca ?i prin acele individualit??i lirice afirmnd poetici personale dintre anii 1950-1989.  
 
 Bookmark: InternetulInternetul si Poezia ExperimentalaBookmark: Internetul 
    O form? de libertate a ultimului grup de poe?i  este folosirea  portalurilor  din Internet cum ar fi EgoPHobia http://www.egophobia.ro/, Club Literar http://www.clubliterar.com/, Respiro http://www.respiro.org.   Avangarda http://www.avangarda.bn.ro/pages/galeria,  poezie. ro http://www.poezie.ro/, Tiuk! http://www.tiuk.reea.net/, Agonia http://www.agonia.ro/, HyperLiteratura http://hyperliteratura.reea.net/, etc. I-am vazut, citit ?i chiar auzit pe mul?i dintre ei n diferitele situri dedicate criticii de poezie ?i poeziei, adev?rate laboratoare de experimentare a limbajului nengr?dit ?i tehnici poetice noi. Pentru a avea o audien?? mai larg? ?i un schimb de opinii mai larg geografic, recent, unele cenacluri ?i nregistreaz? ?edin?ele ?i le afi?eaz? n Internet n mp3 files. 
     n general, ce spun, ce  scriu, ce comenteaz? n bloguri ace?ti poe?i, cu toat? fronda ?i zgomotul de rigoare face parte din comodit??ile schimbului de idei n lumea modern? ?i din bagajul poeziei experimentale.  Argoul, expresia idiomatic? sunt interesante cnd produc efecte estetice, altminteri pot cobor textul poetic la limita trashului literar. Dar poezia experimental? mizeaz? pe acest ?oc. Cuvintele care ncep cu f ?i p nu cred c? trebuie exorcizate ct? vreme fac parte din fondul principal de cuvinte al limbii romne ce poate fi uneori deficitar.  n general, amestecul de adecvare poetic? ?i experiment creeaz? farmecul acestor portaluri, unde, cu pu?in? poz?, se public? poezie notabil? ?i se spun lucruri interesante. Participan?ii cred de cele mai multe ori c? se citesc doar ntre ei, uitnd c? se expun n cyberspace, un mediu ce poate fi accesat de oricine ?i de oriunde. Jargonul, njur?tura, obscenitatea al?turi de rezumatele din c?r?ile citite, un poem abia scris, o formul? stilistic? abia ncercat?, gluma, mi?toul pot fi fermec?toare cnd vin din partea vocilor n formare, dar nu ?i a unor mentori care i imit?.  
Portalurile romne?ti de poezie din internet ilustreaz? directe?e, pu?ine eufemisme, un limbaj f?r? pudibonderie, tehnici de grani?? din poezia de avangard? ?i experimental? din alte spa?ii culturale, cu prec?dere cel anglo-saxon. Critica socialului ?i politicului este foarte dur?. Poe?i talenta?i abordeaz? game lirice n general nefolosite nc? de poezia oficial? ?i neacceptate de critica ei. Am s? iau la ntmplare cteva exemple.  n EgoPHobia, Claudiu Komartin public? poeme exasperate, cinice ?i tragice, n care  duritatea, murd?ria ?i insalubrul biologic ating paroxismul, greu de suportat de hrtie,  cum sunt Poemele cu T?tuca:
 
E 4 diminea?a ?i t?tuca tu?e?te nencetat. /De ore bune l auzim horc?ind, /zb?tndu-se, /cer?ind o gur? de aer n plus. /Suntem s?tui, de?i nu a?a cum ai crede, /ns? niciunul nu spune nimic. /E 4 diminea?a ?i t?tuca nu las? pe nimeni s? doarm? -/ trupul lui e-un sicriu de carne /n care deja viermii ?i-au nceput lunga lucrare. …./ Fiii lui ar r?cni la el s? mai tac? sau s? crape odat?, /i-ar nfige un ??ru? n inima-i mare ?i necrozat?, /dar t?tuca nc? mai aduce o pine pe mas? ?i-ar fi p?cat. /Chiar dac? noi ?tim c? el e un sac plin cu puroi ?i c?cat. /Dar atunci, z?u a?a, mama ar trebui /s? plece la munc? n Spania, ca veri?oara ei Ma?a…
     Un alt poet cu personalitate puternic? publicat de EgoPHobia este Mihnea Blidaru ale c?rui versuri eman? o mnie ce transcende orice limite. Speran?ele n?elate, mizeria cras?, deziluzia, moartea democra?iei, infamele personaje publice sunt crucificate  ntr-o poezie manifest: 
    nainte /clopotele bisericilor erau mute/?i pe t?cute/romnul se ruga pentru o felie de pine n plus/sedus/de sentimentul speran?ei tmpe/c? ceva o s? se ntmple (….)// am c?utat foamea/mizeria/?i deziluzia poporului meu/l-am c?utat pe dumnezeu/pe dracu/ ?i disperarea care i-a inventat/ deshumat /cadavrul libert??ii de exprimare e plimbat pe str?zi/sfintele moa?te ale democra?iei sunt puse n l?zi/?i trimise prin ?ar?/ast?zi poporul meu se nsoar?/numita speran?a i va fi mireas?/gras?/urt?/plin? de bani (…) adic? am evoluat/de la minciuna colectiv? la adev?rul privat/deshumat/UTC-ul face glume proaste cu poporul meu/dumnezeu/e analist politic/?i dracu e un ziarist critic/….
 Vis cu tine de Radu Vancu din acela?i portal este o interesant?  parodie la Oda n Metru Antic: 
…pururi tn?r, nf??urat n halatul g?urit ca ntr-o manta, ie?i din camera mic?,/ intri n buc?t?rie s?-?i faci un pipal?u din chi?toace vechi nvelite n hrtie de ziar/ ?i ?i-l aprinzi de la aragaz. ?i ne uit?m unul la altul ?i ridic?m din umeri. // dup? aia st?m n trupurile noastre de vis ca n nalte turnuri, f?r? putin?? de sc?pare,/ cu halbele legate de suflet aidoma unor mari, translucide ghiulele de sticl?, /?i ca s? murim ct mai repede de plictiseal? ne turn?m sufletu-n ele /?i ni-l bem, n timp ce timpu-arde mocnit n jur,/mocnit de ur?, vreau s? zic, c? adic? de ce-l ?inem atta, c?-n loc s? cr?p?m odat?/?i s? se gate visul tot ardem gazul de poman?. gazul de la aragaz.
     Clubliterar.com public?, amestecat cu nepoezie, poezie adev?rat? ?i chiar jurnal interesant, cum ar fi nota?iile minimaliste ale lui George Vasilievici intitulate Depresie:
    Tr?iesc un co?mar. Am ie?it de sub vraja lunetistului. Poem de dou?zeci ?i ?a?e de strofe. Direct n abis. n golul sufletului. Nu a mai r?mas nimic. M? simt sleit, epuizat, sf?iat de crize absurde. Adic? am o depresie de tot c?catul. Nu ?tiu de unde s-o apuc. E o depresie absurd? ?i lung? n care nu n?eleg ce se petrece. (publicat la 04-07-2006). 
        Ve?ti proaste (poem publicat la 08/07/2006) de   Eugen Suman debuteaz? cu un foarte depresiv ?i modern Context despre starea n care s-a scris poemul:      Deschid ochii ncet. Afar? e nc? ntuneric ?i-mi dau seama c? iar m-am trezit mai devreme dect trebuia. (…) vorbesc cu oameni pe care nu i-am v?zut niciodat? ?i m? iluzionez c? toate astea au un sens superior, un motiv care s?-mi scoat? via?a din fund?tura n care e acum. Tr?iesc a?teptnd s? se ntmple ceva. Dup? care urmeaz? poemul scris  pe un ton parodic la adresa prietenilor poe?i ?i a ne-poeziei, biografismului liric excesiv, toate exprimnd un fond real tragic: 
    Omul cu carnea: sunt pu?in toropit iar asta /ntr-un fel /m? ajut? //m-a? putea apuca de scris /am prieteni care scriu despre vie?ile lor /la o adic? de ce a? fi eu mai prejos /m-a? putea apuca de scris /din orgoliu //omul cu carnea nu e dect /un personaj /dintr-o melodie a? fi eu omul cu carnea /pentru prietenii mei …  
Poemele 1,2,3 de Eugen Suman din Avangarda  cultiv? rupturile, discontinuit??ile cu efecte halucinante, pentru a dramatiza pierderea inocen?ei, mirajului copil?riei.  Texte puternice precum  Anabolizante, Cartierisme, Kata Sutra, Prietene din revista Respiro vorbesc  n final despre n?zuin?a unui nou limbaj, mai cuprinz?tor: s? invent?m o limb?/?i s?-i l?sam pe al?ii s? poetizeze n ea/s? njure n ea s? iubeasc? n ea/s?-?i fac? pia?a n ea/s? o spurce/?i tot a?a.  
shut the fuck up de   Stefan Bolea  publicat? n clubliterar.com (05/2005) nu poate fi reprodus? din cauza limbajului. De?i n poezia american? s-au scris eseuri n ap?rarea lui  F-word, ntlnit n textele celor mai mari scriitori ai Americii ?i protejat de Primul Amendament la Constitu?ia American?, jurisdic?ia folosirii lui nu se transfer? automat la literatura romn?. Dar comentariile pe marginea poemului amintit merit? citite.Unul dintre ele apar?innd lui Dan Sociu  (Data: 25.05.2005 – 04:06) apropie acest text  de discursurile marginalilor, exact ceea ce ncercam noi s? facem. eu, de exemplu, vad poezia (acum) ca o alternativ? la g?uno?enia presei, la diareea de clisee ?i interpret?ri banale ale lumii din mass-media de azi. o alternativ?, dar nu n sensul de evaziune, dimpotriv?.  
Toat? iarna am a?teptat durerea mea anual? de din?i,poem de Dan Sociu din portalul poezie. ro (publicat 2006-06-01) este un dialog memorabil ntre tonuri ?i limbaje, ntre limbajul oficial de lemn ?i cel confesiv, familiar, despre neputin?? ?i s?r?cie: 
 Toat? iarna am a?teptat durerea mea anual? de din?i/Care m? ia de obicei prin ianuarie /comunicare instalare planificare coordonare /?i m? ?ine cte dou?, trei s?pt?mni cumplite, /investigare preg?tire antrenare demonstrare/anul ?sta m-a prins n martie, / proiectare angajare dezvoltare mbun?t??ire /…… /?i mama tu?e?te lng? mine, ?i nu mai avem bani pn? pe 8, /?i verificare ?i vnzare, spune un om de?tept la televizor, /acestea toate snt cuvintele de succes ale noii genera?ii, /Cuvintele, ?opte?te, nfiorat, ?i-?i mngie ramele argintii ale ochelarilor.  
Considera?iile pe marginea poeziei ?i  mizeriei vie?ii n nota?ii sacadate de jurnal pot produce efecte remarcabile ca n acest poem intitulat Cntec eXcesiv V  din poezie.ro [publicat 2006-06-01] unde remarc o echivalare dup? romanticul englez William Wordsworth (1770-1850) din Resolution and Independence, We poets in our youth begin in gladness;/But thereof comes in the end despondency and madness: 
 … Virgula, punctul, snt bune uneori, /marcheaz? cezura, sau cam a?a ceva, vorbeam despre poezie ?i /undeva m? a?tepta o so?ie pe care n-o mai iubeam, un ?ef /c?ruia-i tr?sesem clapa, ?i urma s? m? dea afar?, mi se rupea. /O sfr?eal? care nu se mai termina, ?i grea??, ?i o triste?e de film /prost, noi poe?ii ncepem n tinere?ea noastr? cu triste?ea /?i sfr?im n dezn?dejde ?i nebunie, toate ntlnirile astea de poe?i /snt carnagii, Claudiu abia se mai ?inea pe picioare, eu nghi?eam /colebil cu pumnul, doar b?trnii erau n form?, cel mai energic dintre ei p?rea Flora, /urma s? moar? n iarn?, l-am v?zut n ultima lui sear?…  
    Pierderea inocen?ei ntr-o lume grea ?i murdar? moral fac din poemul Tu, curvo… de   Ionu? Chiva,   poem ce poate fi citit n clubliterar.com  o pies? care nu se uit?. Limbajul falsului monolog balanseaz? ntre familiar, njur?tur?, compliment erotic;  perpectiva liric? este ambigu?. Starea erotic? subliminal? dintre b?rbatul matur ?i copil, perversiunea amnat? circumscriu prostitu?ia nu doar copilului, mamei, b?rbatului aparent moralizator, dar obsedat de femeia n devenire, ci chiar ?i limbajului:   
Eu veneam cu toate siguran?ele arse dup? o zi mai grea, b?usem un coniac, func?ionam, ncepuser? s? cad? primii stropi grei, ploua, am intrat n gang ?i Tu erai n curtea interioar? // …..   //….Am intrat n bloc ?i am sunat la u?a ta ?i nu mai aveam chef s? amenin?, am ntrebat-o pe maic?-ta cnd ncepi ?coala ?i ea a zmbit ?i mi-a zis ce via?? grea are, n timp ce eu te mpingeam u?or n cas? ?i Tu ai fugit degrab? sub mas?. //.. 
Opresc trimiterile aici. Ar fi interesant de v?zut cum vor evolua aceste portaluri ?i respectivii poe?i n anul care urmaz?. Dincolo de toate,  cantitatea de poezie publicat? marcheaz? un momentum deloc de neglijat. Sunt sigur? c? avntul experimental va transla n produc?ii estetice ce vor defini un moment consistent pentru poezia romneasc?. 
 Mirela Roznoveanu 
New York
August 2006 

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X